De omgeving


De polder Het Noorden ligt omringd door de dorpen Oosterend, Oost, De Waal en De Cocksdorp.Polder Het Noorden
De polder Het Noorden ligt tussen de oude zeedijk ten noorden van Oosterend en de zuidelijke dijk van polder Eijerland. Het is de jongste polder van Texel. In het zuidwesten van de polder is vooral akkerbouw. In het noordoosten weidegrond.


De Waddenzeedijk
De Waddenzeedijk met prachtig uitzicht over zee. Bij laagwater kunt u genieten van vele vogelsoorten die hier op zoek naar voedsel zijn. Ook ligt er langs de Waddenzeedijk een prachtig fietspad.


De Schorren
Natuurgebied de Schorren is een buitendijks gelegen kwelder aan de noordoostkant van Texel. Een kwelder is een begroeide buitendijkse landaanwas die bij een gemiddeld hoogwater niet meer onderloopt.


Utopia
Natuurgebied Utopia is een binnendijks grasland van ongeveer 28 ha. Utopia ligt net ten zuiden van kweldergebied De Schorren. In 2010 is Utopia heringericht. Utopia is verbonden met de dijksloot en de Waddenzee waardoor Utopia bereikbaar wordt voor trekvissen. In de toekomst zul je in Utopia steltlopers, ganzen en eenden tegen komen die hier rusten en broeden.


Molen Het Noorden
Molen Het Noorden is een in 1878 gebouwde achtkante bovenkruier. Hij bemaalde in het verleden de 791 ha grote polder Het Noorden. De molen is inmiddels niet meer in bedrijf. Wel kunt u de molen bezichtigen, als de wieken draaien bent u welkom.


De IJzeren Kaap
De IJzeren Kaap is oud baken voor zeevarende ten oosten van Oosterend. Er bevinden zich mosselpercelen van Zeeuwse vissers. Er zijn veel fuutachtigen en Eiders te vinden bij de Kaap.